Aktuálně

Informace členům říjen 2017

Posted in Aktuality

Členská schůze AŠP ČR proběhne jako součást programu konference Novinky v pedagogické a školní psychologii 2017 dne 8.11.2017 v učebně č. 30, na PdF MU, Poříčí 31, Brno od 17:30 do 18:50 a je volně přístupná všem členům Asociace bez ohledu na to, zda jsou účastníky konference. Jedná se o volební sjezd Asociace, tedy prosíme o účast i nabídky kandidátů na členy výboru (detailní informace dostanou členové Asociace emailem). Pro informaci přidáváme návrh na aktualizaci stanov AŠP ČR, které budou na programu jednání (stávající stanovy pro srovnání) a přikládáme i zprávu o hospodaření Asociace za minulý rok 2016.